GASTOUDERBUREAU

ZORG VOOR MIJN KIND

Job: 06-20153900

Marieke: 06-40968622

Kempweg 143
5801 VR in Venray

Ma-Vr: 09:00 - 21:00
Za: 09:00 - 12:00

LRK: 220670067

KvK: 63209764

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie van ons gastouderbureau behartigt de belangen van de opvang en vertegenwoordigt de ouders. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de klachtenprocedure. De bevindingen worden 4 maal per jaar besproken en zullen naar wens vaker worden uitgevoerd indien de behoefte hier naar vraagt. Ook verbeterpunten ten aanzien van het gastouderbureau zullen meegenomen en waar gewenst ook gepubliceerd worden op de website.
Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn:
  • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
  • minimaal 4x per jaar overleg voeren met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
  • het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
  • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie
De oudercommissie wordt samengesteld uit ouders die vrijwillig hun bijdrage willen leveren voor ons gastouderbureau.

LIZA JANSSEN-BONANTS

Binnenkort meer over Liza...

KANDIDAAT

Interesse? Informeer bij het gastouderbureau!

KANDIDAAT

Interesse? Informeer bij het gastouderbureau!

KANDIDAAT

Interesse? Informeer bij het gastouderbureau!

KANDIDAAT

Interesse? Informeer bij het gastouderbureau!