DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie van ons gastouderbureau behartigt de belangen van de opvang en vertegenwoordigt de ouders. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de klachtenprocedure. De bevindingen worden 4 maal per jaar besproken en zullen naar wens vaker worden uitgevoerd indien de behoefte hier naar vraagt. Ook verbeterpunten ten aanzien van het gastouderbureau zullen meegenomen en waar gewenst ook gepubliceerd worden op de website.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn:

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders minimaal 4x per jaar overleg voeren met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang.
  • Het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
  • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie


De oudercommissie wordt samengesteld uit ouders die vrijwillig hun bijdrage willen leveren voor ons gastouderbureau.

LOES SCHROOTEN

VOORZITTER

Ik ben Loes Schrooten, 40 jaar, samenwonend en moeder van 2 jongens (2008 en 2010), en een meisje (2020). Wij wonen in Oostrum.
Ik werk met veel plezier in het basisonderwijs. Nu we met onze oudste 2 de basisschool doorlopen hebben ben ik me als ouder en als leerkracht nog meer bewust hoe veel de zorg van onze kinderen in handen ligt van professionals. En hoe belangrijk het is dat de ouders en de professionals de samenwerking zoeken als het gaat om zorg en opvoeding van het kind. Alleen dan kan het kind optimaal gezien en begrepen worden. Nu we met onze kleine meid alle fases opnieuw mogen doorlopen, maak ik graag deel uit van een oudergroep die mag meedenken over hoe die zorg en opvoeding er uit mag zien voor alle kinderen bij “Zorg voor mijn kind”.
Zijn er vragen of opmerkingen die ik namens u kan stellen? Dan hoor ik deze graag!

DEBBY OUDERLAND


Hallo, ik ben Debby Ouderland-Gottenbos, 34 jaar en getrouwd met Bram. Samen hebben wij drie kinderen, Finn(2013), Cato(2017) en Krijn(2021). Wij wonen in Venray en de jongste gaat 2 dagen in de week naar de gastouder in Oostrum. Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie, omdat ik zelf 9 jaar gastouder ben geweest onder “Zorg voor mijn kind” en nu ervaar hoe het als ouder is. Omdat ik zelf aan de andere kant heb gestaan weet ik hoe belangrijk de samenwerking is met de professionals en de ouder, zowel voor als achter de schermen. Zijn er vragen of opmerkingen dan hoor ik het graag.

VACANT

Interesse? Laat het ons weten!

VACANT

Interesse? Laat het ons weten!

VACANT

Interesse? Laat het ons weten!