DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie van ons gastouderbureau behartigt de belangen van de opvang en vertegenwoordigt de ouders. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en de klachtenprocedure. De bevindingen worden 4 maal per jaar besproken en zullen naar wens vaker worden uitgevoerd indien de behoefte hier naar vraagt. Ook verbeterpunten ten aanzien van het gastouderbureau zullen meegenomen en waar gewenst ook gepubliceerd worden op de website.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn:

  • Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders minimaal 4x per jaar overleg voeren met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang.
  • Het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
  • Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie


De oudercommissie wordt samengesteld uit ouders die vrijwillig hun bijdrage willen leveren voor ons gastouderbureau.

LIZA JANSSEN - BONANTS

PENNINGMEESTER

Ik ben Liza Janssen-Bonants, 29 jaar, getrouwd met Donovan. Samen hebben wij twee dochters, Jente(’18) en Veerle(’20). Ik ben werkzaam als verpleegkundige in de wijkverpleging.
Sinds 2020 gaan Jente en Veerle drie dagen naar gastouder Linda Wijnen in Oostrum.
Ik heb mij aangemeld bij de oudercommissie, omdat ik graag betrokken ben bij alle ontwikkelingen van de opvang van onze dochters. Hopelijk kan ik bijdragen aan een opvang waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich gezien en gehoord voelen.
Wanneer je een vraag hebt of iets wilt bespreken, dan hoor ik het graag!

FLEUR ALARDS - LANKVELD

BINNENKORT VACANT!

Ik ben Fleur Lankveld, 35 jaar en wonend in Well. Ik heb 3 lieve dochters van 3 (2018), 2 (2019) en 0 jaar (2021). Alledrie zitten ze momenteel bij Linda Wijnen, een gastouder in Oostrum waar ze het enorm naar hun zin hebben.

Sinds dit jaar (2021) ben ik lid geworden van de oudercommissie. Dit o.a. omdat ik zelf werkzaam in de zorg als orthopedagoog ben en dus weet hoe belangrijk het is om mee te kunnen/ mogen denken over de belangen van kinderen. Het zorgt voor een stuk betrokkenheid/beslissingsrecht over verschillende beleidsstukken voor de zorg omtrent mijn kinderen.

Daarnaast sta ik open om andere ouders te informeren/ ter woord te staan over hetgeen waar wij als oudercommissie voor staan en wat er o.a. besproken wordt tijdens onze vergaderingen. Dus schroom niet om contact op te nemen.

VACANT


Interesse? Laat het ons weten!

LOES SCHROOTEN

VOORZITTER

Ik ben Loes Schrooten, 38 jaar, samenwonend en moeder van 2 jongens (2008 en 2010), en een meisje (2020). Wij wonen in Oostrum.
Ik werk met veel plezier in het basisonderwijs. Nu we met onze oudste 2 de basisschool doorlopen hebben ben ik me als ouder en als leerkracht nog meer bewust hoe veel de zorg van onze kinderen in handen ligt van professionals. En hoe belangrijk het is dat de ouders en de professionals de samenwerking zoeken als het gaat om zorg en opvoeding van het kind. Alleen dan kan het kind optimaal gezien en begrepen worden. Nu we met onze kleine meid alle fases opnieuw mogen doorlopen, maak ik graag deel uit van een oudergroep die mag meedenken over hoe die zorg en opvoeding er uit mag zien voor alle kinderen bij “Zorg voor mijn kind”.
Zijn er vragen of opmerkingen die ik namens u kan stellen? Dan hoor ik deze graag!

VACANT


Interesse? Laat het ons weten!