INSPECTIERAPPORTEN

Jaarlijks vindt er een controle door de GGD plaats. Er wordt dan gekeken of wij als gastouderbureau voldoende aandacht en tijd besteden aan onze gastouders en voldoen aan alle voorwaarden omschreven in de Wet Kinderopvang. Ook kunnen er tussentijds (onaangekondigde) controles plaatsvinden. De bevindingen van de GGD worden worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten kunt u hieronder inzien of downloaden.

08-07-2015

23-09-2015

25-07-2016

26-10-2017

30-08-2018
27-03-2019
28-12-2020
16-06-2022